Klub Wysokogórski Kraków
Zapisy możliwe już tylko bezpośrednio w biurze zawodów w dniu zawodów.

Opłata startowa w dniu zawodów wynosi odpowiednio:
– 100 zł/os (w przypadku wpłaty gotówkowej w biurze zawodów),
– 70 zł/os (w przypadku wpłaty na konto KW Kraków i okazania potwierdzenia przelewu, osoby spoza KW Kraków oraz członkowie KW Kraków bez opłaconych aktualnych składek członkowskich),
– 40 zł/os (w przypadku wpłaty na konto KW Kraków i okazania potwierdzenia przelewu, członkowie KW Kraków z opłaconymi aktualnymi składkami).
Zapisy zostały wstrzymane. Jest to spowodowane decyzją organizatora lub wyczerpaniem limitu miejsc.